• Chất chuẩn Diesel đa chỉ tiêu

    Chất chuẩn Diesel đa chỉ tiêu Part number: CRMU-MPGO Hãng sản xuất: Paragon Scientific Giá trị chứng nhận các chỉ tiêu: Kinematic Viscosity @ 40 °C 2.835 mm²/s (cSt) +/- 0.07 % ASTM D 2162 Dynamic Viscosity @ 40 °C 2.322 mPa.s (cP) +/- 0.07 % ASTM D 2162 Density @ 15 °C, ...