• Các tiêu chuẩn quy chuẩn về an toàn điện từ trường

  Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn điện từ trường tại Việt Nam Theo : Đào Công -Tạp chí điện tử Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đã ban hành nhiều tiêu chuẩn liên quan đến mức quy định, Phương pháp đo, Phương pháp tính toán. (danh mục có thể tham khảo ở mục 4.2 trong đó ...

 • Quy chuẩn quốc gia QCVN25:2016/BYT về điện từ trường tần số công nghiệp trong môi trường lao động

  Quy chuẩn quốc gia QCVN25:2016/BYT về điện từ trường tần số công nghiệp trong môi trường lao động I. Mức tiếp xúc cho phép với điện trường Quy chuẩn quốc gia QCVN25:2016/BYT quy định: – Khi người lao động không có thiết bị phòng tránh tác động của điện trường, thời ...

 • QCVN VỀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ CAO

  QCVN VỀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ CAO – MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ CAO TẠI NƠI LÀM VIỆC NỘI DUNG QCVN 21:2016/BYT National Technical Regulation on High Frequency Electromagnetic – Permissible Exposure Level of High Frequency Electromagnetic Intensity ...

 • Điện từ trường và sức khoẻ

  Điện từ trường và sức khoẻ  Điện từ trường và sức khoẻ: Dòng điện là nguyên nhân sinh ra điện từ trường. Dòng điện AC có thể xoay chiều và cực theo theo chu kỳ. Dòng điện 60 Hz là dòng điện xoay chiều 60 lần trong vòng 1 giây. Chu kỳ này tạo nên dòng điện và từ trường có ...

 • Tác hại của điện từ trường tần số thấp

  Tác hại của điện từ trường tần số thấp Các thiết bị điện gia dụng là nguồn gốc bức xạ điện từ trường tần số thấp. Điện từ trường bao gồm 2 thành phần là điện trường và từ trường. Điện trường ít có khả năng thâm nhập vào cơ thể con người nhưng từ trường thì ngược ...