• An toàn lao động và bức xạ điện từ

    An toàn lao động và bức xạ điện từ ( EMF) : An toàn lao động và bức xạ điện từ Bức xạ điện từ trường xảy ra ở đâu và khi nào ? Mối nguy từ bức xạ điện từ xảy ra hàng ngày ? Bức xạ điện từ trường diễn ra ở đâu ? Khi nào và tại sao nó lại là mối nguy hại ? Trong rất nhiều ...

  • Quy chuẩn quốc gia QCVN25:2016/BYT về điện từ trường tần số công nghiệp trong môi trường lao động

    Quy chuẩn quốc gia QCVN25:2016/BYT về điện từ trường tần số công nghiệp trong môi trường lao động I. Mức tiếp xúc cho phép với điện trường Quy chuẩn quốc gia QCVN25:2016/BYT quy định: – Khi người lao động không có thiết bị phòng tránh tác động của điện trường, thời ...